Systeemdenken in een lerende school

Met een voorwoord van Peter Senge

Systeemdenken in een lerende school
€ 36,00
Aantal
 • praktijkervaringen in ons land verwerkt
 • toegevoegde recente inzichten
 • drie geheel nieuwe hoofdstukken
 • veel aandacht voor mindmaps en relatiecirkels
 • gedrukt in full color

Systeemdenken heeft gedurende de afgelopen jaren zijn plek in het Nederlandse onderwijs langzaam veroverd. De belangstelling neemt toe. Steeds meer scholen, besturen, begeleidingsdiensten,  samenwerkingsverbanden en Pabo’s zijn ermee aan de slag of willen dat gaan doen. Ook in de methodes voor begrijpend lezen wordt systeemdenken steeds meer toegepast. Dat is belangrijk omdat systeemdenken zowel een bijdrage levert aan duurzame schoolontwikkeling als aan een duurzame samenleving. Zeker als we het toepassen in de klas.

Systeemdenken is gericht op het beter leren begrijpen van complexiteit: van het leven, van het werk in de klas, van de school, van problemen die zich voordoen in onze samenleving, van onze wereld die steeds kleiner en complexer wordt. Pas als we systemen beter begrijpen, zijn we in staat om er positieve invloed op uit te oefenen. 
Deze geheel herziene tweede druk wil u nog beter helpen om meer inzicht te krijgen in de vele mogelijkheden van "De vijfde discipline" in het onderwijs. Het gaat zowel over systeemdenken in de klas als op schoolniveau. Het boek geeft achtergrondinformatie, werkvormen en suggesties gericht op de praktijk van het systeemdenken.
De tekst in deze tweede editie is herschreven. Recente literatuur, conferenties in Amerika en ervaringen uit de Nederlandse praktijk hebben geleid tot nieuwe inzichten en aanvullingen. Verder is het boek uitgebreid met drie nieuwe hoofdstukken: relatiecirkels, systeemdenken en ICT en een systeembenadering bij het maken van beleidsplannen (zoals het schoolplan).  

In de twaalf hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De lerende klas in de lerende school
 • Wat is systeemdenken?
 • Mentale modellen
 • Gedragspatroongrafieken
 • Relatiecirkels
 • De taal van het systeemdenken: causale lussen
 • Natuurlijk digitaal? Systeemdenken en ICT
 • Archetypen: bijzondere causale lussen
 • Systeemdenken in zes stappen: de ijsberg
 • Een systeembenadering voor duurzame schoolontwikkeling
 • Systeemdenken, meervoudige intelligentie en denkgewoonten
 • Vuistregels voor systeemdenken

Over de auteur

Jan Jutten is sinds 2004 werkzaam als zelfstandig onderwijsadviseur. Voorheen was hij medewerker bij Consent onderwijsbegeleiding en innovatie in Sittard. Hij begon zijn loopbaan in het basisonderwijs, waar hij 26 jaar lang werkte als leraar en als schoolleider.

Sinds de schoolleidersopleiding bij Magistrum in 1995 heeft hij een grote belangstelling voor de school als lerende organisatie. De afgelopen jaren heeft hij zich op dit terrein verder gespecialiseerd. Hij studeerde onderwijskunde en volgde trainingen bij onder meer Peter Senge, Michael Fullan, Mary Scheetz en de Society for Organizational Learning.

Hij werkt nauw samen met een groep Limburgse schoolleiders (verenigd in de Stichting KIMAS: Kwaliteits Impuls voor Management en Schoolontwikkeling), de Watersfoundation en de Creative Learning Exchange. De laatste twee Amerikaanse organisaties zijn met name gericht op het bevorderen van systeemdenken in het onderwijs.

Zijn werkzaamheden bestaan vooral uit het ondersteunen van scholen, besturen en samenwerkings-
verbanden op weg naar een lerende organisatie.