• Van moetisme naar moreel besef

   geplaatst : 04-03-2013

   opbrengstgericht werken in een lerende school
   door Arsène Francot en Jan Jutten

   VANAF NU VERKRIJGBAAR!

   Boek | Van moetisme naar moreel besef

   Dit boek gaat over de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verbeteren en wat dit betekent voor leiders en leerkrachten. We krijgen geen betere resultaten door meer van hetzelfde te doen, door uitbreiding van de lestijd of door nóg harder te werken. Het gaat om het voortdurend blijven ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Leerkrachten doen ertoe! Niet alleen wat ze weten en kunnen is belangrijk, maar vooral de innerlijke bron van waaruit ze handelen. Streeft een leerkracht naar hogere opbrengsten omdat het moet van de inspectie: moetisme? Of om de kinderen betere kansen te bieden op een goede toekomst: moreel besef? 

   Andy Hargreaves schreef voor dit boek een prachtig voorwoord.

   Klik hier voor meer informatie…..

   Bestellen!

  • Handelingsgericht werken

   geplaatst : 06-01-2013

   De wet op het passend onderwijs verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2014 een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een succesvol hulpmiddel om Passend Onderwijs te realiseren is Handelingsgericht Werken. Het opstellen van groepsoverzichten en groepsplannen biedt leerkrachten een goede mogelijkheid om de onderwijsbehoeften van de kinderen duidelijk in kaart te brengen en zicht te krijgen op de leerlijnen en het differentiëren in instructie en leertijd. Het opstellen van deze groepsoverzichten en groepsplannen is echter ook een extra belasting op de toch al te drukke bureaucratische agenda van veel leerkrachten. Natuurlijk Leren heeft een model ontwikkeld dat de bureaucratische druk van HGW sterk vermindert, maar vooral ook helemaal is aan te passen aan de werkwijze van de school. De software dient zich aan te passen aan de school en niet andersom. Klik hier voor meer info…..

  • Denk mee, doe mee

   geplaatst : 06-08-2012

   Denk mee, doe mee

   Samen met de Stichting De Korre uit Goes hebben we de denkgewoonten herschreven, nieuwe illustraties laten ontwerpen en een klapper gemaakt voor de leerkrachten en ouders om de denkgewoonten te introduceren en te onderhouden. Een prachtig product, niet alleen voor het speciaal onderwijs, maar zeker ook voor de reguliere basisschool. Lees hier meer...

  • Vuurwerk : beter onderwijs door breinkennis

   geplaatst : 08-06-2012

   Boek : Vuurwerk, beter onderwijs door breinkennis

   AL MEER DAN 1000 VERKOCHT
   U kunt hier bestellen!! 

   Een prachtig boek dat de kennis over het brein vertaalt naar de praktijk van de klas!!

   De vele nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de hersenen kunnen ons helpen bij het realiseren van hoogstaand onderwijs waar elk kind recht op heeft. Truus Römgens maakt de rijke opbrengsten van het hersenonderzoek met dit boek praktisch toegankelijk voor leiders en leerkrachten. Dit doet ze door de nieuwe kennis te verbinden met het concept boeiend opbrengstgericht onderwijs in een lerende school. Onmisbaar voor iedereen die écht het verschil wil maken voor kinderen!

  • CURSUSSEN AVS-Natuurlijk Leren

   geplaatst : 09-06-2012

   Natuurlijk Leren heeft de afgelopen twee jaar een samenwerking opgebouwd met de AVS. Dit heeft onder meer geresulteerd in enkele nieuwe trainingen voor leiders. Ze worden uitgevoerd door Jan Jutten en Arsene Francot. U kunt deze trainingen ook op bestuursniveau laten uitvoeren. Op de website van de AVS treft u uitgebreide informatie aan. Ook vindt u daar een brochure die u hier kunt downloaden. Klik hier

   AVS2012cursussen

  • OPBRENGSTGERICHT BEGELEIDEN

   geplaatst : 08-06-2012


   Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap vormen belangrijke thema´s in deze tijd. Voor Natuurlijk Leren is het komend schooljaar een speerpunt. We hebben een geheel nieuwe brochure hierover gemaakt. U vindt daarin informatie over de vele mogelijkheden voor ondersteuning. We kunnen u helpen om van uw school een meer opbrengstgerichte school te maken.

   U kunt de brochure hier downloaden.

   Wilt u liever een gedrukt exemplaar?
   Bestel de brochure dan hier

  • STUDIEDAG ONT-MOETEN Reactie van een leerkracht

   geplaatst : 06-01-2011

   Natuurlijk Leren verzorgt regelmatig studiedagen voor alle leerkrachten van een schoolbestuur. Na een inspirerende inleiding door Jan Jutten volgen er praktische workshops waarin de thema´s van het boek Ont-moeten vertaald worden naar de praktijk van de klas. Zo´n studiedag vormt daardoor een natuurlijk geheel. Kijk hier voor een reactie van een leerkracht naar aanleiding van zo´n studiedag

   Boek Ont-moeten

  • OPBRENGSTGERICHT WERKEN: een complete cursus voor leerkrachten

   geplaatst : 08-06-2012

   Opbrengstgericht werken is in het onderwijs een belangrijk thema. De overheid, de inspectie, de besturen en ook de samenleving hebben hoge verwachtingen van scholen als het gaat om de opbrengsten van het onderwijs.
   Test scores
   Het bereiken van goede resultaten met kinderen doet ertoe! Scholen hebben de belangrijke taak kinderen voldoende bagage mee te geven zodat ze goed voorbereid zijn om deel te nemen aan een complexe samenleving. Hoge opbrengsten realiseren we niet door méér van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in de school dingen anders te doen en andere dingen te doen. In deze cursus geldt één wezenlijk uitgangspunt: hoge opbrengsten zijn het gevolg van goede onderwijsleerprocessen!! We richten ons op de vraag: welke processen zijn nodig om hoge opbrengsten te realiseren en wat betekent dit voor leerkrachten?

   Lees hier meer over de cursus.

  • Maak uw visie levend!! Missie, waarden en visie omzetten in schitterende MINDMAPS

   geplaatst : 11-07-2010

   Mindmap
   De missie en de visie van een school zijn vaak onzichtbaar, opgeborgen in een ordner. Een van de mogelijkheden om de visie levend te maken, is de tekst te laten omzetten in een kleurrijke mindmap. Truus Römgens is daarin gespecialiseerd. Zij maakt van de waarden, de missie en de visie een mindmap die u op velerlei wijzen in kunt zetten. Denk bijvoorbeeld aan opnemen in het schoolplan, op een poster in de teamkamer en de hal, op de website van de school, e.d. Neemt u contact op met Truus als u deze mogelijkheid wil verkennen. truusromgens@natuurlijkleren.org

  • Succesvolle schoolontwikkeling? Leg de basis door een levende MISSIE EN VISIE

   geplaatst : 08-06-2012

   Schoolplan
   Het fundament onder de school en dus ook onder succesvolle schoolontwikkeling is de gezamenlijke missie, de centrale waarden en de visie. Zij vormen in de piramide van Daniel Kim de basis voor de activiteiten van de komende periode. Op veel scholen is slechts sprake van een "papieren visie": ze leeft niet in de harten van de mensen, ze is geen leidraad voor het handelen in de klas. Natuurlijk Leren kan u helpen om een levende missie en visie te ontwikkelen. Neem contact op met Jan Jutten voor een gesprek over de aanpak van zo´n traject. Het kan zowel op schoolniveau als op bestuursniveau worden uitgevoerd.

  Hou de muiscursor op de tekst om het nieuwsbericht te lezen. Druk op pijltje links of rechts om door de berichten te bladeren!
   

  Ons vernieuwde aanbod voor 2014-2015  Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen bij het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Om dat te realiseren, helpen we be-sturen, samenwerkingsverban-den en scholen zich te ontwikkelen als lerende organisaties. We werken samen met leerkrachten en leiders aan scholen waarin kinderen leren omgaan met de problemen en uitdagingen van nu en van de toekomst. Een van de pijlers daarbij is het maken van de omslag van het machinedenken naar de klas en de school als een levend systeem.

  Natuurlijk Leren BV
  Wolfhagen 24
  6365 BM Schinnen

  telefoon : 046-4434028
  mobiel : 06-81903434

  Mailcontact (klik op de naam)

  EmailJan Bisschops
   
         06-81903434
  EmailArséne Francot
   
         06-50475845
  EmailJan Jutten
   
         06-20428229
  EmailTruus Römgens
   
         06-53523312
  EmailMarjolein van der Klooster
         06-13843725

  webdesign
  Xander Koninkx Illustrations